O jednostce

Komisariat Kolejowy Policji w Warszawie

Data publikacji 17.03.2009

Komisariat Kolejowy Policji w Warszawie powstał 15 grudnia 1998 roku z połączenia dotychczasowo działających Komisariatów Kolejowych: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Warszawa Gdańska i Warszawa Praga. Mieści się on w podziemiach dworca PKP Warszawa Centralna. Jak ciężka jest i wymagająca praca w tej jednostce znamionuje chociażby fakt, że przez sam tylko Dworzec Centralny w ciągu dnia „przewija się” około 50 tysięcy osób. Wśród nich nie tylko podróżni korzystający z usług PKP, ale i mieszkańcy Warszawy przechodzący przez dworzec, żeby skrócić sobie drogę do miejsca do którego się udają. Ponadto Dworzec Centralny to jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Polsce. To tutaj rozpoczyna się ale i kończy większość podróży.

Komisariat Kolejowy Policji w Warszawie powstał 15 grudnia 1998 roku z połączenia dotychczasowo działających Komisariatów Kolejowych: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Warszawa Gdańska i Warszawa Praga. Mieści się on w podziemiach dworca PKP Warszawa Centralna. Nowe pomieszczenia, należące do PKP zostały wyremontowane ze środków finansowych gminy Warszawa-Centrum i oddane do użytku policjantom. Warto tu zaznaczyć, że pomoc gminy nie zakończyła się tylko i wyłącznie na remoncie pomieszczeń służbowych ale na bieżąco, na ręce policjantów z Komisariatu Kolejowego przekazywane są coraz to nowsze i bardziej zaawansowane technicznie sprzęty, ułatwiające codzienną służbę w tym nowe komputery i radiowozy.

Pod swoją opieką mamy około 90% wszystkich terenów kolejowych w granicach Miasta Stołecznego Warszawy co powoduje, że terytorialnie KKP w Warszawie posiada bardzo rozległy rejon służbowy. Każdego dnia pilnujemy ładu i porządku na wszystkich dworcach kolejowych i przystankach osobowych w granicach miasta stołecznego. Jednak to tylko niewielka część naszego rejonu służbowego w skład którego wchodzą jeszcze szlaki kolejowe, obwodnice, tory postojowe, wagonownie, lokomotywownie oraz stacje towarowe. Ponadto teren na którym działamy leży nie tylko na powierzchni ale również w podziemiach.

W tak rozległym rejonie skuteczna walka z przestępczością i wandalizmem nie byłaby możliwa bez współpracy z innymi służbami. I tak na mocy zawartych porozumień współpracujemy ze Strażą Ochrony Kolei, Strażą Miejską, Strażą Graniczną i Żandarmerią Wojskową. Jesteśmy jedną z niewielu jednostek na której terenie można zauważyć tak dużą różnorodność patroli. Są to tzw. patrole mieszane w których dowódcą jest policjant Komisariatu Kolejowego, który ładu i porządku pilnuje wspólnie z funkcjonariuszem innych służb (SOK-istą, Strażnikiem Miejskim, Strażnikiem Granicznym bądź Żandarmem).

Policjanci z tutejszej jednostki pełnią służbę również w pociągach, zarówno podmiejskich jak i dalekobieżnych. Na podstawie comiesięcznej analizy, w KKP w Warszawie typowane są najbardziej zagrożone pociągi w których następnie patrole policyjne czuwają nad bezpieczeństwem na trasie całego przejazdu.

W chwili obecnej w KKP w Warszawie zatrudnionych jest 106 funkcjonariuszy Policji oraz 7 pracowników cywilnych. KKP w Warszawie składa się z 2 wydziałów ( kryminalnego i prewencji). Najliczniejszym z nich jest Wydział Prewencji, który podzielony jest na cztery ogniwa patrolowo – interwencyjne oraz Referat Wywiadowczy. Policjanci tych ogniw codziennie, przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu strzegą bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w podległym rejonie. Jak ciężka jest i wymagająca praca w tej jednostce znamionuje chociażby fakt, że przez sam tylko Dworzec Centralny w ciągu dnia „przewija się” około 50 tysięcy osób. Wśród nich nie tylko podróżni korzystających z usług PKP, ale i mieszkańcy Warszawy przechodzący przez dworzec, żeby skrócić sobie drogę do miejsca do którego się udają. Ponadto Dworzec Centralny to jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Polsce. To tutaj rozpoczyna się ale i kończy większość podróży.

Sytuacja taka powoduje, że policjanci Naszego Komisariatu nie mogą sobie pozwolić nawet na chwilę nieuwagi. Codziennie spośród tłumu starają się wytypować potencjalnych złodziei i innych przestępców, którym tłum zapewnia anonimowość. To właśnie na zwalczanie kradzieży (kieszonkowych i bagażu) KKP w Warszawie kładzie szczególny nacisk. Największa liczba patroli kierowana jest w rejon warszawskich dworców kolejowych a przede wszystkim na Dworzec Centralny. W skład tych patroli wchodzą najbardziej doświadczeni funkcjonariusze dla których rozpoznanie w tłumie złodzieja nie stanowi żadnego problemu. Ponadto duże skumulowanie się patroli na terenie dworca powoduje, że policjanci są w każdej chwili widoczni dla podróżnych, którym służą swoją pomocą nie tylko w przypadku kiedy coś się stanie, ale i serdecznie i uprzejmie odpowiadają na różne pytania podróżnych.

Jednak Nasza praca to nie tylko ściganie przestępców. Każdego dnia czuwamy, aby podróżni bezpiecznie przemieszczali się przez warszawskie dworce. Poza tym opiekujemy się również osobami, które z różnych przyczyn, często niezależnych od siebie stracili dach nad głową. Pomagamy im w znalezieniu placówek pomocowych, noclegowni. Informujemy ich również, gdzie i w jaki sposób mogą otrzymać pomoc zarówno materialną jak i medyczną.

Powrót na górę strony