Informacja o braku dostępności

Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (dalej: „informacja o braku dostępności”).

Informację o braku dostępności należy przekazać podmiotowi publicznemu, którego dotyczy informacja. 

W celu przekazania informacji można skorzystać z formularza (pdf, 53 kb).

Formularz został przygotowany przez PFRON, który opublikował także dodatkowe wskazówki na temat przekazywania informacji o braku dostępności.

Sposoby przekazania informacji

Wypełniony formularz z informacją o braku dostępności Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie można:

  • wysłać na adres: 
Komisariat Kolejowy Policji w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 54, 00-024 Warszawa.
  • złożyć osobiście w sekretariacie Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 54, 00-024 Warszawa, za pośrednictwem dyżurnego komisariatu. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godz. 8:00-16:00.
  • przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: dyzurny.kolejowy@ksp.policja.gov.pl

 

 

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony