Zespół ds. organizacji służby

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. organizacji służby

Data publikacji 30.03.2022

Koordynator


podinsp. Anna Lasek
tel. 47 72 365-17

1. Kancelaria

Małgorzata Kędziora

tel. 47 72 367-07

 

Malwina Nowak

tel. 47 72 378-55

 

2. Stanowisko ds. szkoleniowych i ewidencyjnych


Andrzej Jakubczyk
tel. 47 72 360-49

3. Sekretariat (Stanowisko ds. organizacyjno-osobowych)

Katarzyna Mazur- Lis
tel. 47 72 363-80, 47 72 303-64

 

Zespół do spraw Organizacji Służby realizuje zadania w zakresie stwarzania warunków                Naczelnikowi Wydziału do sprawnego zarządzania Wydziałem, między innymi poprzez:

  1. realizowanie zadań z obszaru organizacyjnego w odniesieniu do komórek organizacyjnych funkcjonujących w strukturze Wydziału, z zakresu spraw kadrowych, jak również polityki zdrowotnej;
  2. koordynowanie i organizację przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia  zawodowego w miejscu pełnienia służby oraz realizację spraw z zakresu szkoleń specjalistycznych we współpracy z komórką organizacyjną Komendy właściwą  do spraw doskonalenia      zawodowego;
  3. realizacja  zadań dot. powierzania mienia policjantom i pracownikom
  4. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich oraz delegacji służbowych policjantów;
  5. prowadzenie listy obecności, ewidencji wyjść w godzinach służbowych;
  6. obsługę klientów zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie dotyczącym pracy sekretariatu;
  7. przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, udostępnianie i wysyłanie dokumentów;
  8. prowadzenie rejestrów dokumentujących obieg dokumentacji służbowej w Wydziale;
  9. rozliczanie pracowników ze spraw ostatecznie załatwionych;
  10. obsługę klientów zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie pracy kancelarii;
Powrót na górę strony