Podmioty udzielające świadczeń pomocowych na wniosek osób pokrzywdzonych lub ich rodzin

Podmioty udzielające świadczeń pomocowych na wniosek osób pokrzywdzonych lub ich rodzin

Data publikacji 06.11.2014

osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą otrzymać bezpłatną pomoc udzielaną przez podmioty i organizacje pozarządowe, otrzymujące na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Podstawowymi dostępnymi formami świadczeń pomocowych, udzialanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin, jest pomoc prawna i psychologiczna a dodatkowo także wsparcie o charakterze finansowym tj.:

  1. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych;
  2. Pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową;
  3. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
  4. Finansowanie okresowych dopłat do bierzących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny;
  5. Dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem;
  6. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu;
  7. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
  8. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obówia, środków czystości i higieny osobistej.

Obecnie Dotacje na ten cel uzyskuje 31 podmiotów w tym 3 na terenie województwa mazowieckiego:

Powrót na górę strony