Przygoda z Borsukiem

Przygoda z Borsukiem

Data publikacji 02.10.2013

Pomysł mojego istnienia zrodził się w głowach policjantów prewencji kryminalnej oraz realizatorów Warszawskiego Programu „Bezpieczne Miasto” Komendy Stołecznej Policji, którzy propagowali tematykę bezpieczeństwa publicznego, zwłaszcza bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych

W dniu 24 lipca 2000 roku podczas uroczystych obchodów Święta Policji zaprezentowano mnie jako maskotkę warszawskiej Policji. Oficjalnie rozpocząłem służbę jako stołeczny policjant „BORSUK”.

Moje łagodne usposobienie, silna budowa ciała, rodzinne i zgodne współżycie z innymi to cechy, które zadecydowały, że stałem się „Policjantem – Przyjacielem”.

W 2003 roku policjanci Komendy Stołecznej Policji opracowali program informacyjno-edukacyjny, który nazwano „profilaktyką na ulicy”. Głównym jego celem było szerzenie w nowoczesny, nieszablonowy sposób – bezpośrednią prezentację wiedzy na temat zagrożeń kryminalnych i unikania ich przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Program realizowany był przy pomocy samochodu policyjnego – oznakowanego radiowozu, który pojawiał się pod bankami, placówkami pocztowymi, supermarketami, na placach osiedlowych, w miejscach zagrożonych.
Nieodzownym elementem dwuosobowego patrolu funkcjonariuszy byłem ja – BORSUK. Wraz z materiałami edukacyjno prewencyjnymi wskazywałem w sposób prosty i bezpośredni prawidłowe zachowania, dostarczałem informacji
o sposobach zapobiegania przestępstwom i źródłach możliwej pomocy.

Kolejną moją przygodą było skierowanie mnie do działań prewencyjnych z najmłodszymi. Moim głównym zadaniem były:

  • nauka przez zabawę i przystępne przekazywanie merytorycznych treści dotyczących bezpieczeństwa najmłodszych w sposób dostosowany do wieku odbiorców,
  • udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych na terenie placówek oświatowych,
  • promocja bezpiecznych zachowań w trakcie odbywających się imprez masowych m.in. festynów dla dzieci i młodzieży, imprez z okazji dnia dziecka, bezpiecznych wakacji, bezpiecznych ferii,

Istotną częścią moich działań jest wręczanie miniaturowych maskotek „Borsuków” jako symbolu mądrości i rozwagi najmłodszych oraz efektywniejszego przekazania wiedzy.

W 2007 roku stałem się głównym bohaterem opracowanego w Komendzie Stołecznej  Policji elementarza „Z Borsukiem bezpieczniej”.

Głównym celem publikacji jest aby poprzez prezentowane wzorce zachowań ograniczyć do minimum ilość zdarzeń o charakterze przestępczym oraz nieszczęśliwych wypadków, których ofiarami mogą stać się dzieci. Elementarz uzyskał pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Od tego czasu materiały wykorzystywane są w pracy profilaktycznej z dziećmi na terenie garnizonu stołecznego.

Widząc potrzebę dotarcia do dzieci, które na skutek chorób lub doznania różnego rodzaju urazów fizycznych, zarówno z winy osób dorosłych, jak i z braku wystarczającej wiedzy na temat bezpiecznych zachowań wymagają czasowego leczenia, w 2010 roku  zostałem bohaterem kolejnego projektu  realizowanego w warszawskich szpitalach dziecięcych. 

Z uwagi na ogromne zainteresowanie projektem z moim udziałem postanowiłem, że od dzisiaj odwiedzał będę Was dzieci nie tylko w szpitalach z oddziałami dziecięcymi, ale również w placówkach przedszkolnych, szkołach podstawowych klas I-III, domach dziecka i innych placówkach opiekuńczych.

Powrót na górę strony