VI Edycja konkursu pod nazwą "Policjanci są wśród nas"

Data publikacji 20.03.2017

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, pedagodzy, wychowawcy, rodzice i opiekunowie.

 

Komenda Stołeczna Policji wspólnie z Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy organizuje w roku szkolnym 2016/2017 - VI Edycję konkursu pn. „Policjanci są wśród nas”. Partnerem konkursu jest również Warszawskie Centrum Sportu Młodziezowego „Agrykola”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych, jako odpowiedź na ogromne zainteresowanie placówek oświatowych, dzieci i młodzieży wcześniejszymi przedsięwzięciami profilaktyczno-edukacyjnymi Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji.

Głównym celem konkursu jest podniesienie świadomości prawnej dzieci o treści łatwe do przyswojenia na ich poziomie rozwoju osobowego, a przez to również spowodowanie zmniejszenia ilości zdarzeń o charakterze przestępczym oraz nieszczęśliwych wypadków z udziałem najmłodszych.

Zaproponowane konkurencje są dynamiczne, co pozwoli na potrzymanie uwagi młodych uczestników konkursu. Treść przewidzianych zadań nawiązuje do typowych sytuacji i zachowań  kształtując postawę najmłodszych do efektywnego i prawidłowego reagowania w różnych sytuacjach – również w sytuacji zagrożenia. Kształtuje u dzieci nawyki i umiejętności zwracania się o pomoc do właściwych osób, w tym służb mundurowych.

Wyrażamy opinię, że taka forma konkursu wpłynie pozytywnie na szeroki udział uczniów szkół podstawowych  w tym przedsięwzięciu,

Konkurs prowadzony będzie w trzech etapach:

I - szkolny w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 roku
II - rejonowy  w dniu 18 maja 2017 roku
III - finał

Przeprowadzenie finału konkursu w formie turnieju wiedzy i umiejętności zaplanowano na dzień 08 czerwca 2017 roku na terenie Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” przy ul. Mysliwieckiej 9.

Regulamin przedmiotowego Konkursu został zamieszczony na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji www.wprewencji.policja.waw.pl w zakładce konkursy.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do zapoznania się z regulaminem
i umożliwienia dzieciom udziału w atrakcyjnej formie poszerzania wiedzy na temat bezpiecznych zachowań.

  • Załącznik nr 3-Dyplom za zwycięstwo w Etapie Rejonowym
  • Załącznik nr 4-Dyplom za udział w Etapie Rejonowym
Powrót na górę strony