V Edycja Warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli pt „Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji”

Zapraszamy na V Edycję Warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli pt „Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji”

Data publikacji 03.10.2014

Internetowa rejestracja na jednodniowe warsztaty szkoleniowe dla pedagogów nt. „Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji”

  1. na jednodniowe warsztaty obowiązuje wyłącznie REJESTRACJA internetowa;
  2. o udziale w szkoleniu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń;
  3. organizator prześle do uczestników potwierdzenie udziału w jednodniowym szkoleniu w wybranym terminie na podany adres e-mail;

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Komendę Stołeczną Policji z siedzibą w Warszawie
przy ul. Nowolipie 2 w celu realizacji niniejszego zamówienia.

   
 

Terminy szkoleń realizowanych w roku szkolnym 2017/2018:

26 października 2017r.

16 listopada 2017r.

14 grudnia 2017r.

11 stycznia 2018r.

15 lutego 2018r.

15 marca 2018r.

12 kwietnia 2018r

24 maja 2018r.

Jeżeli osoba zgłoszona do udziału w warsztatach w danym terminie, z przyczyn losowych lub związanych z koniecznością udziału w innych czynnościach zawodowych nie może wziąć udziału w szkoleniu w pełnym zakresie, w miarę możliwości niech zostanie zastąpiona przez innego nauczyciela z tej samej placówki.

 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesłać na adres e-mail: warsztaty@ksp.policja.gov.pl

Przed szkoleniem można przesyłać pytania, propozycje zagadnień lub opisy problemowych sytuacji do omówienia na spotkaniu, na adres e-mail: warsztaty@ksp.policja.gov.pl

Jednodniowe bezpłatne szkolenia odbywają się się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 3/5.

Program szkolenia:

9.00 - 9.10 Powitanie uczestników, wprowadzenie do zajęć.

9.10-9.40  Panel nr 1

Prowadzący: Mazowiecki Urząd Wojewódzki / Kuratorium  Oświaty w Warszawie

Temat: Zapobieganie doświadczeniu dyskryminacji w kontekście szkoły

9.40-10.00  Panel nr 2

Prowadzący: Mazowiecki Urząd Wojewódzki / Kuratorium  Oświaty w Warszawie

Temat: Zagrożenie handlem ludźmi w kontekście szkoły

 

10.00 - 10.10 Przerwa

 

10.10- 11.50 Panel nr 3

Prowadzący: Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji

Temat: Zasady współpracy placówek oświatowych z Policją w sytuacji wystąpienia zagrożenia dzieci i młodzieży. Edukacja w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych.

 

11.50- 12.05 Przerwa

 

12.05- 12.35 Panel nr 4

Prowadzący: Kuratorium Oświaty w Warszawie

Temat: Jak poradzić sobie z trudną sytuacją w szkole- odpowiedzialność nauczycieli i ich prawna ochrona.

 

12.35-12.40 Przerwa

 

12.40- 13.40 Panel nr 5

Prowadzący: Wydział Realizacyjny / Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji

Temat: Zasady postępowania dyrektora szkoły po otrzymaniu informacji o zagrożeniu - "aktywny strzelec"

 

13.40- 13.45 Przerwa

 

13.45- 14.30 Panel nr 6

Prowadzący: Wydział do walki z cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji

Temat: Cyberprzestępczość- identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom

 

14.30-14.45 - Wręczenie certyfikatów, odbiór dokumentów (delegacje) Zakończenie warsztatów.

 

UWAGA!

Nie ma możliwości otrzymania Certyfikatu przed końcem ostatniego panelu warsztatów.

Powrót na górę strony