Aktualności

Przeciwdziałanie przemocy domowej tematem narady szkoleniowej w Wydziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji

Data publikacji 30.04.2024

Przemoc domowa to problem społeczny, jaki pozostaje w zainteresowaniu Policji realizującej zadania na rzecz ochrony osób doznających przemocy domowej oraz oddziaływań wobec osób stosujących przemoc domową.

W celu profesjonalnego działania Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji już po raz drugi przeprowadził naradę szkoleniową z udziałem koordynatorów Komend Rejonowych i Powiatowych Policji garnizonu stołecznego. Narada była okazją do analizy wniosków z czynności nadzorczych realizowanych w jednostkach podrzędnych Komendy Stołecznej Policji oraz odpowiedzi na nurtujące pytania w obszarze stosowania obowiązującego prawa.

Przemoc domowa jest problemem społecznym, dotykającym relacji międzyludzkich, które z założenia powinny być bezpieczne. Ludzie doznają przemocy bez względu na ich status społeczny, wiek, wykształcenie czy posiadany majątek. To niepokojące zjawisko negatywnie wpływa na różne obszary życia osób jej doznających, zaburza prawidłowe funkcjonowanie psychofizyczne i społeczne, wskutek czego obciąża również grupy społeczne i środowiska, w których dochodzi do stosowania przemocy domowej.

Koordynatorzy na co dzień nadzorują sposób realizacji czynności związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej, w tym procedurą „Niebieskie Karty”. Przedmiotem ich zainteresowania jest także stosowanie środków izolacyjnych. Koordynatorzy pełnią kluczową rolę w zakresie prawidłowości realizacji czynności, których nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy domowej.

podkom. Natalia Flisiak-Górecka
Powrót na górę strony