Aktualności

Walka z kłusownictwem tematem spotkania przedstawicielami Państwowej Straży Łowieckiej

Data publikacji 17.04.2024

W Komendzie Stołecznej Policji odbyło się spotkanie przedstawicieli Policji oraz Państwowej Straży Łowieckiej. Celem było omówienie bieżącej współpracy, wymiana informacji, jak również zacieśnienie współpracy.

W dniu 17 kwietnia 2024 r. w siedzibie Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Łowieckiej w Warszawie - Pana Marka Kreta z Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji - nadkom. Romanem Kulikiem.

Podczas spotkania omówiono zakres wzajemnej współpracy wynikający z porozumienia w sprawie współdziałania Państwowej Straży Łowieckiej w Warszawie z Komendą Stołeczną Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania kłusownictwa oraz przestępstw i wykroczeń przeciwko łowiectwu, zwalczania obrotu zwierzyną nielegalnie pozyskaną, ochrony mienia dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, zawartego pomiędzy Komendantem Stołecznym Policji, a Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Łowieckiej w Warszawie. 

Głównie omawianym zagadnieniem były przypadki kłusownictwa na terenach obwodów łowieckich, które znajdują się na obszarze garnizonu stołecznego, oraz sposób przeciwdziałania temu procederowi. Wzajemna wymiana doświadczeń oraz informacji będzie na bieżąco kontynuowana.

Jednocześnie przypominamy i prosimy o zgłaszanie informacji do najbliższych jednostek Policji, o wszelkich przypadkach łamania prawa związanych z procederem kłusownictwa oraz przestępstw i wykroczeń przeciwko łowiectwu.

  • Walka z kłusownictwem tematem spotkania przedstawicielami Państwowej Straży Łowieckiej
Powrót na górę strony