Stołeczny Koordynator ds. Techniki Kryminalistycznej

Stołeczny Koordynator ds. Techniki Kryminalistycznej


Stołeczny Koordynator ds. Techniki Kryminalistycznej

Zadania Stołecznego Koordynatora ds. Techniki Kryminalistycznej:

 • sporządzanie rocznych planów oceny techniki kryminalistycznej jednostek Policji;
 • przeprowadzanie okresowych ocen pracy w obszarze zadań realizowanych przez komórki organizacyjne właściwe do spraw techniki kryminalistycznej jednostek Policji dotyczących nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki jednostek Policji;
 • współpraca z Pełnomocnikiem Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji do spraw Techników Kryminalistyki oraz biegłymi Wydziału w obszarze opracowywania i wdrażania standardów wyposażenia komórek techniki kryminalistycznej;
 • współpraca z Pełnomocnikiem, o którym mowa w punkcie 3, w zakresie opracowywania planów i prowadzenia doskonalenia zawodowego dla techników kryminalistyki jednostek Policji;
 • analiza zestawień statystycznych dotyczących działalności i wyników pracy komórek organizacyjnych właściwych do spraw techniki kryminalistycznej;
 • ocena jakości i prawidłowości wykonywania zadań techniczno-kryminalistycznych przez techników kryminalistyki;
 • ocena predyspozycji kandydatów na techników kryminalistyki oraz współpraca z jednostkami Policji przy kwalifikowaniu policjantów do pełnienia służby w komórkach organizacyjnych właściwych do spraw techniki kryminalistycznej;
 • współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie popularyzowania kryminalistyki;
 • podnoszenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z różnych dziedzin kryminalistyki;
 • prowadzenie rejestru techników kryminalistyki oraz kandydatów na techników kryminalistyki
 • z obszaru działania Komendanta;
 • udział i koordynacja pracy techników kryminalistyki w oględzinach miejsc poważnych zdarzeń.

Stołeczny Koordynator ds. Techniki Kryminalistycznej

nadkom. Paweł Sokalski


 

Powrót na górę strony