Sekcja technik audiowizualnych

Sekcja Technik Audiowizualnych

Data publikacji 22.05.2017

Sekcja Technik Audiowizualnych

 1. Pracownia Badań Cyfrowych Nośników Danych

Zakres badań:

 • Wykonywanie kopii obrazu z zapisów wizualnych,
 • Rejestracja czynności procesowych,
 • Wyodrębnienie z zapisów wizualnych kadrów i ich edycja,
 • Wykonywanie dokumentacji poglądowych,
 • Zabezpieczanie danych z nośników cyfrowych,
 • Wykonywanie kopii binarnych nośników cyfrowych,
 • Odczyt zawartości telefonów komórkowych,
 • Przeglądanie, wstępna selekcja i konwertowanie plików,
 • Zabezpieczanie zapisów z cyfrowych rejestratorów obrazów,
 • Badania identyfikacyjne utrwalonych obiektów i miejsc na podstawie zapisów wizualnych (odzieży, pojazdów, numerów identyfikacyjnych,
 • Badania identyfikacyjne urządzeń służących do utrwalania obrazu,
 • Badania zapisów wizualnych pod kątem określenia metod i śladów ingerencji w zarejestrowany obraz,
 • Badania mające na celu ustalanie wymiarów obiektów w oparciu o utrwalony obraz,
 • Dokonywanie innych ustaleń możliwych do stwierdzenia w oparciu o analizę zapisu wizualnego (np. selekcja materiału, ustalenie czasu rejestracji obrazu, miejsca rejestracji, sprzętu użytego do rejestracji),
 1. Pracownia Badań Informatycznych

Zakres badań:

 • Badania sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 • Ustalanie przeznaczenia urządzeń informatycznych, ich sprawności oraz zawartości ich pamięci,
 • Ustalanie i analiza zawartości cyfrowych nośników danych za wyjątkiem:
  • ustalania legalności, wyceny i właścicieli praw autorskich programów, plików dźwiękowych i wideo oraz treści zawartych w plikach tekstowych,
  • ustalania płci i wieku osób zarejestrowanych w plikach oraz charakteru ich treści(np.: pornografia, erotyka, przemoc, itp.),
  • ustalania i badania urządzeń służących do nielegalnego rozpowszechniania sygnału telewizyjnego, zagłuszania sygnałów GSM, urządzeń podsłuchanych, nakładek bankomatowych oraz przeprowadzania audytu oprogramowania,
 • Odzyskiwanie danych z nośników cyfrowych i ich analiza z wyłączeniami wymienionymi w powyższym punkcie,
 • Badania telefonów GSM - odczyt danych z pamięci i kart SIM.
 1. Pracownia Badań Antroposkopijnych

Zakres badań:

 • Odtwarzanie wyglądu osób na podstawie opisu słownego,
 • Odtwarzanie wyglądu przedmiotów na podstawie opisu słownego, zdjęć oraz zapisów wideo,
 • Tworzenie wersji wyglądu na podstawie opisu słownego oraz zdjęć fotograficznych,
 • Opracowywanie wizerunków fikcyjnych osób,
 • Opracowywanie tablic do okazani osób i przedmiotów,
 • Identyfikacja osób na podstawie zapisów wizualnych,
 • Identyfikacja N/N zwłok na podstawie zapisów wizualnych,
 • Progresja i regresja wiekowa osób na podstawie zdjęć fotograficznych,
 • Retusz cyfrowy zdjęć i fotomontaż.

Czynności dodatkowe:         

 • udzielanie konsultacji przedstawicielom organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innym podmiotom prawnym w zakresie działania pracowni,
 • udział w realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów komórek organizacyjnych pionu techniki kryminalistycznej Komendy i jednostek Policji z zakresu działania pracowni,
 • techniczno – kryminalistyczna obsługa czynności procesowych.

 


Kierownik sekcji:
asp. Piotr Sas


 

Powrót na górę strony