Sekcja mechanoskopii

Sekcja Mechanoskopia

Data publikacji 22.05.2017

Sekcja Mechanoskopii

 1. Pracownia Badań Mechanoskopijnych

zakres badań:

 • identyfikacja narzędzi i innych przedmiotów na podstawie śladów ich użycia,
 • badania mechanicznych urządzeń zamykających (w tym kluczy do zamków samochodowych),
 • badania identyfikacyjne pojazdów i ich podzespołów, w tym odczytywanie danych z układów elektronicznych i elementów wyposażenia,
 • badanie autentyczności oznaczeń identyfikacyjnych naniesionych na różnychpodłożach,
 • badania identyfikacyjne znaczników, cechowników i numeratorów,
 • określanie sposobu mechanicznego uszkodzenia przedmiotów,
 • określanie, czy przedmioty stanowiły całość,
 • określenie kierunku i zwrotu siły oraz sposobu stłuczenia lub uszkodzenia szyb,
 • badania plomb i plombownic.

   Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji procedury badawcze:

        Badania śladów mechanoskopijnych LKKSP-PB-VII-01 

        Badania oznaczeń identyfikacyjnych LKKSP-PB-VII-02 

 1. Pracownia badań wypadków drogowych

zakres badań:

 • rekonstrukcja wypadków drogowych na podstawie akt sprawy, śladów na obuwiu i odzieży oraz uszkodzeń pojazdów i ich elementów,
 • badania elementówpojazdów mających związek z wypadkiem (opn, pasów bezpieczeństwa, tachografów, żarówek itp.)
 • badania śladów środków transportu mających bezpośredni związek z wypadkiem drogowym,
 • określenie marki lub rodzaju pojazdu na podstawie jego elementów lub pozostawionych śladów,
 • odczyt danych rejestrowanych automatycznie w momencie zderzenia pojazdów (odczyt danych z modułu Event Data Recorder „EDR”),
 • techniczno – kryminalistyczna obsługa czynności procesowych w odniesieniu do miejsc śmiertelnych wypadków drogowych i katastrof o szczególnie skomplikowanym przebiegu.

 1. Pracownia badań broni i balistyki
 • ustalanie rodzaju, typu, modelu oraz kalibru broni palnej i amunicji oraz określanie ich zdatności do oddania strzału,
 • badania urządzeń miotających produkcji przemysłowej i samodziałowej oraz amunicji do nich,
 • badania przedmiotów w zakresie ich odporności na penetrację pociskiem miotanym,
 • identyfikacja broni palnej na podstawie odstrzelonych łusek lub pocisków,
 • badania identyfikacyjne łusek i pocisków,
 • analiza uszkodzeń postrzałowych odzieży i innych przedmiotów,
 • badania z zakresu balistyki zewnętrznej,
 • pobieranie materiału porównawczego do sprawdzeń w Krajowym Zbiorze Łusek i pocisków w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. Łuski i pociski z miejsc przestępstw powinny być bezpośrednio przesyłane do CLKP celem porównania ich z prowadzonym tam Krajowym Zbiorem Łusek i Pocisków,

     Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji procedury badawcze:

         Badania urządzeń o charakterze broni palnej LKKSP–PB-VII-03

         Badania przedmiotów o charakterze amunicji do badań broni palnej LKKSP-PB-VII-04

 

Czynności dodatkowe:         

 • udzielanie konsultacji przedstawicielom organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innym podmiotom prawnym w zakresie działania pracowni,
 • udział w realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów komórek organizacyjnych pionu techniki kryminalistycznej Komendy i jednostek Policji z zakresu działania pracowni,
 • techniczno – kryminalistyczna obsługa czynności procesowych.

Kierownik sekcji:
podinsp. Marek Woźniak


 

Powrót na górę strony