Sekcja daktyloskopii

Sekcja Daktyloskopii

Data publikacji 04.11.2021

Sekcja Daktyloskopii:

 1. Pracownia Identyfikacji Daktyloskopijnej:

Zakres badań:

 • prowadzenie badań oceniająco-typujących śladów linii papilarnych,
 • prowadzenie badań porównawczych zmierzających do identyfikacji osób na podstawie śladów daktyloskopijnych,
 • prowadzenie badań oceniająco-typujących śladów rękawiczek,
 • prowadzenie badań porównawczych zmierzających do identyfikacji rękawiczek na podstawie śladów struktury materiału,
 1. Pracownia Automatycznej Identyfikacji Daktyloskopijnej:

Zakres badań:

 • wstępna ocena śladów linii papilarnych ujawnionych w trakcie czynności procesowych pod kątem ich wykorzystania w systemie AFIS,
 • prowadzenie dostępnych przeszukań i identyfikacja osób w systemie AFIS,
 • weryfikacja wyników uzyskanych w systemie AFIS,
 • rejestracja NN śladów linii papilarnych, zabezpieczonych w trakcie czynności procesowych,
 • prowadzenie Wojewódzkiej Registratury Daktyloskopijnej, gromadzącej odbitki palców rąk i dłoni, nadesłane z komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji,
 1. Pracownia Wizualizacji Śladów Daktyloskopijnych:

Zakres badań:

 • ujawnianie metodami laboratoryjnymi śladów daktyloskopijnych na przedmiotach zabezpieczonych w trakcie czynności procesowych,
 • utrwalanie obrazu ujawnionych śladów daktyloskopijnych i jego poprawa metodami cyfrowymi,
 1. Pracownia Badań Traseologicznych:

Zakres badań:

 • ujawnianie śladów traseologicznych pozostawionych na przedmiotach zabezpieczonych
 • w trakcie czynności procesowych i poprawa czytelności odwzorowań za pomocą technik laboratoryjnych, w tym technik elektronicznego przetwarzania obrazu,
 • prowadzenie badań porównawczych zmierzających do identyfikacji obuwia na podstawie śladów traseologicznych,
 • pośrednia identyfikacja osób na podstawie śladów podeszew/spodów obuwia,
 • badania oceniająco-typujące śladów traseologicznych,
 • wnioskowanie o osobie na podstawie śladów podeszew/spodów obuwia,
 • badania butów na zestawienie pary,
 • badania identyfikacyjne tropów zwierząt,
 • badania identyfikacyjne śladów środków transportu.

 

  Akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji procedura badawcza:

 „Badania śladów linii papilarnych” nr LKKSP-PB-II-01

 

 

Czynności dodatkowe:         

 • udzielanie konsultacji przedstawicielom organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innym podmiotom prawnym w zakresie działania pracowni,
 • udział w realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów komórek organizacyjnych pionu techniki kryminalistycznej Komendy i jednostek Policji z zakresu działania pracowni,
 • techniczno – kryminalistyczna obsługa czynności procesowych.

 

 


Kierownik sekcji:
podinsp. Artur Badziąg


Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Powrót na górę strony