Sekcja chemii

Sekcja chemii

Data publikacji 12.05.2017

Sekcja Chemii

 1. Pracownia Badań Chemicznych

Zakres badań:

 • Identyfikacja środków odurzających i substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych oraz środków zastępczych; określanie czy badane substancje są kontrolowane przez Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.
 • Analiza ilościowa siarczanu amfetaminy.
 • Analiza ilościowa ∆-9-THC i kwasu ∆-9-THC-2-karboksylowego w zielu konopi.
 • Identyfikacja prekursorów narkotykowych.
 • Analiza wyrobów alkoholowych, oznaczanie ilościowe etanolu oraz identyfikacja skażalników.
 • Badanie pozostałości popożarowych i identyfikacja substancji łatwopalnych.
 • Identyfikacja substancji drażniących i obezwładniających.
 • Analiza innych, nieznanych substancji leżąca w zakresie możliwości technicznych pracowni.
 1. Pracownia Badań Płynów Ustrojowych na Zawartość Alkoholu

Zakres badań:

 • Wykonywanie analiz krwi i innego materiału biologicznego na zawartość etanolu    metodą chromatografii gazowej.

Czynności dodatkowe:         

 • udzielanie konsultacji przedstawicielom organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innym podmiotom prawnym w zakresie działania pracowni,
 • udział w realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów komórek organizacyjnych pionu techniki kryminalistycznej Komendy i jednostek Policji z zakresu działania pracowni,
 • techniczno – kryminalistyczna obsługa czynności procesowych.


Kierownik sekcji:
nadkom. Barbara Łukasik


 

Powrót na górę strony