Sekcja badań dokumentów

Sekcja Badań Dokumentów

Data publikacji 23.05.2017

SEKCJA BADAŃ DOKUMENTÓW

 1. Pracownia klasycznych badań dokumentów

Zakres badań:

 • analizę porównawczą rękopisów,
 • identyfikację osób na podstawie badań porównawczych pisma ręcznego i podpisów,
 • ustalenie cech osobopoznawczych autora i wykonawcy na podstawie analizy tekstu,
 • określanie rodzajów podłoży,
 • rozróżnianie rodzajów narzędzi pisarskich i podstawowych technik druku.

 1. Pracownia technicznych badań dokumentów

Zakres badań:

 • identyfikacja technik wytwarzania dokumentów,
 • analiza form fałszerstwa dokumentów,
 • identyfikacja materiałów wykorzystywanych do wytworzenia dokumentów,
 • identyfikacja grupową i indywidualną urządzeń,
 • ujawnianie śladów pisma wgłębionego, zapisów usuniętych oraz zamazanych,
 • badanie krzyżujących się linii graficznych,
 • badanie identyfikacyjne pieczątek, pieczęci, stempli, stampili, faksymile oraz ich odcisków,
 • określanie autentyczności dokumentów,
 • badanie dokumentów zniszczonych,
 • szacowanie wieku zapisów.

 

Pracownia wyposażona jest w mikroskopy stereoskopowe, lupy podświetlane i oświetlacze umożliwiające pełną identyfikację obserwowanych zjawisk graficznych. Ponadto pracownia dysponuje zestawami do badań dokumentów VSC 400 oraz VSC 8000 HS, mikroskopem cyfrowym Keyence  VHX-7000, które zostały pozyskane w ramach realizacji projektów przy wsparciu finansowym Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 i 2014-2021 takich jak:

 • „Szkolenie służb państwowych na rzecz dorobku Schengen w zakresie weryfikacji zabezpieczeń dokumentów tożsamości, podróży, kart pobytu oraz dokumentów w obrocie gospodarczym UE, z użyciem nowych technologii”,
 • „Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna”.

Przy użyciu wyżej wymienionych urządzeń, w pracowni wykonywane są wszechstronne badania dokumentów w promieniach UV, podczerwonych oraz w świetle widzialnym odbitym i przechodzącym, z możliwością filtracji promieniowania oraz z możliwością obrazowania trójwymiarowego badanych zjawisk.

Czynności dodatkowe:         

 • udzielanie konsultacji przedstawicielom organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innym podmiotom prawnym w zakresie działania pracowni,
 • udział w realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów komórek organizacyjnych pionu techniki kryminalistycznej Komendy i jednostek Policji z zakresu działania pracowni,
 • techniczno – kryminalistyczna obsługa czynności procesowych.

 


Kierownik sekcji:
kom. Milena Nadolna


 

Powrót na górę strony