Opis systemu

Laboratorium Kryminalistyczne KSP - akredytowane laboratorium badawcze

Data publikacji 19.05.2017

W 2005 roku Laboratorium Kryminalistyczne KSP, jako pierwsze laboratorium z pośród 17 laboratoriów kryminalistycznych szczebla wojewódzkiego, uzyskało akredytacje zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 i otrzymało certyfikat akredytacji nr AB 645 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zgodnie z decyzją Ramową Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić, aby Laboratoria prowadzące badania kryminalistyczne z zakresu genetyki sadowej i daktyloskopii uzyskały akredytację zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

W zakresie akredytacji Laboratorium Kryminalistycznego znajdują się badania: daktyloskopijne, genetyczne, mechanoskopijne oraz badania broni palnej i amunicji.

Aktualnie Laboratorium zakończyło czwarty (czteroletni) cykl akredytacyjny. W 2020r. Laboratorium Kryminalistyczne KSP zostało podane ponownej ocenie przeprowadzonej przez Polskie Centrum Akredytacji na spełnienie wymagań nowego wydania normy, która zakończyła się wydaniem Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego o nr AB645 na kolejne lata.


 

Powrót na górę strony