Historia wydziału

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Historia Wydziału

Data publikacji 09.07.2009

Wydział Wywiadowczo- Patrolowy utworzono w lutym 2004 roku, w celu zwalczania i zatrzymywania „na gorącym uczynku” sprawców najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw pospolitych. Jest to jedyna komórka organizacyjna w Policji - nie posiadająca odpowiednika w kraju. Wydział jest kontynuacją poprzedniego Wydziału Wywiadowczego KSP znanego powszechnie pod nazwą PUMA i Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KSP. Struktura wydziału w ostatnich latach powiększyła się o Referat Konny i Przewodników Psów Służbowych. Decyzją inspektora Adama Mularza (Komendanta Stołecznej Policji) w 2008 roku utworzono Sekcję III, jest to reaktywacja komórki do zwalczania przestępczości kieszonkowej.

Pełniona przez policjantów Wydziału służba cechuje się wysoką skutecznością i efektywnością, której miernikiem jest spadek zaistniałych przestępstw i zdarzeń kryminalnych w rejonie pełnionej służby o około 65 – 75 %, a ilość zatrzymań sprawców na gorącym uczynku dokonywania przestępstwa w skali roku wynosi średnio około 1000 osób.

Głównym atutem Wydziału jest wyjątkowa mobilność, szybkie, zdecydowanie działanie i przemieszczanie się, realizacja wszystkich zadań - niezależnie od ciężaru gatunkowego.

Wydział prowadzi działania wywiadowczo - prewencyjne poprzez patrolowanie wyznaczonych rejonów przez wywiadowców w ubraniach cywilnych oraz patrole w umundurowaniu służbowym w patrolach pieszych, zmotoryzowanych oraz konnych. W służbie wykorzystywane są również psy służbowe do realizacji min. tropień, wykrywania środków odurzających oraz materiałów pirotechnicznych.

Główne zadania realizowane przez Wydział:

  • zwalczanie: kradzieży pojazdów, włamań do pojazdów, rozbojów, napadów rozbójniczych, pobić, czynów chuligańskich, kradzieży  kieszonkowych;
  • realizacja zabezpieczeń imprez masowych i uroczystości, wizyt VIP – zarówno z kraju jak i z zagranicy;
  • prowadzenie działań o podwyższonym stopniu ryzyka: pościgowo blokadowych, zatrzymań sprawców szczególnie niebezpiecznych przestępstw.

Policjanci Wydziału pełniący służbę w umundurowaniu służbowym (ubiór barwy czarnej, grupa bojowa mundur - barwy czarnej, zasobniki na oporządzenie, kominiarki i w zależności od potrzeb hełmy kewlarowe, uzbrojenie: pistolety GLOCK i Walter, broń maszynowa Glauberyt i UZI) reagują na wszelkie przejawy zachowań niezgodnych z prawem, chętnie nawiązują kontakty z obywatelami i są otwarci na współpracę ze społeczeństwem. Ponadto Wydział przeciwdziała zjawiskom narkomanii poprzez zatrzymywanie dealerów w rejonie szkół i blokowisk oraz ujawnianie wśród młodzieży przypadków zażywania oraz posiadania narkotyków.

Powrót na górę strony