Sprawdzanie punktów

Sprawdzanie punktów

Data publikacji 06.03.2009

Informujemy, iż zgodnie z art. 17b ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328, z późn. zm.) – „Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji ostatecznych i tymczasowych, dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w każdej jednostce organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne”.

 
Tak więc na terenie garnizonu warszawskiego informację taką można uzyskać w Komendach Rejonowych Policji, Komendach Powiatowych Policji  lub Komisariatach Policji
 
Osoby posiadające profil zaufany mogą dokonać sprawdzenia punktów on-line za pomocą usługi systemu CEPiK2.0 na stronie obywatel.gov.pl
 
W Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Waliców 15 udziela się następujących informacji:
 
INFORMACJA USTNA

o liczbie punktów wpisanych do ewidencji udzielana jest bezpłatnie osobie zainteresowanej (za okazaniem dowodu osobistego) w dniach:

  • poniedziałek    w godz. 10.00-18.00
  • wtorek           w godz. 12.00-14.00
  • czwartek         w godz. 12.00-14.00
  • piątek            w godz. 12.00-14.00

 


ZAŚWIADCZENIA

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2021, poz. 1923 z późn. zm.), mając na uwadze wydanie przez Policję zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, informujemy, że aktualna wysokość opłaty skarbowej wynosi 17 zł.

Osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Waliców 15 jest zobowiązana załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Wnioski o wydanie zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego można składać w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w dniach:

  • poniedziałek    w godz. 10.00-18.00
  • wtorek          w godz. 12.00-14.00
  • czwartek        w godz. 12.00-14.00
  • piątek           w godz. 12.00-14.00
 ODBIÓR zaświadczenia następuje w godzinach 10.00 - 15.00, w poniedziałek 10.00-18.00.
 
W celu uzyskania zaświadczenia w innej jednostce Policji - wpłatę należy uiścić na właściwe dla danej jednostki konto.

 


 

  

Powrót na górę strony