Zadania Zespołu I

Data publikacji 18.02.2009

Zespół I realizuje zadania w zakresie pozwoleń na broń między innymi poprzez:

1.    Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dotyczącym wydania, odmowy wydania lub cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową dla osób fizycznych;

2.    Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dotyczącym wydania,  odmowy wydania lub cofnięcia pozwolenia na broń palną „na świadectwo”  (bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową, w zakresie podmiotów określonych w art. 29 ust. 1 pkt 3-7 ustawy o broni i amunicji);

3.    Prowadzenie depozytu broni i amunicji

Powrót na górę strony