Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Skargi i wnioski

Data publikacji 09.02.2010

Skargi i wnioski

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skargi wniosków należących do kompetencji Komendanta Stołecznego Policji realizowane jest przez Sekcję Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KSP. Funkcjonariusze w sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 8.00-18.00.

Poza wskazanymi dniami i godzinami pisemną skargę do Wydziału Kontroli KSP można wnieść za pośrednictwem:

- urzędu pocztowego, kierując przesyłkę na adres:

Wydział Kontroli KSP
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

- faksu na numer:

47 723-31-90

- e-maila:

wydzial.kontroli@ksp.policja.gov.pl

Warunkiem załatwienia pisemnej skargi (wniosku) jest podanie adresu pocztowego do korespondencji, bowiem zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Nie ma możliwości składania skarg telefonicznie.

Skarga powinna zawierać:

-      imię i nazwisko skarżącego;

-      dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania);

-      dokładny opis zdarzenia.

Informację w zakresie możliwości złożenia skargi, bądź wniosku można uzyskać telefonicznie pod nr tel. (47) 723-68-93 w godz. 8.00 - 18.00.

Powrót na górę strony