Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zadania

Data publikacji 05.02.2009

Oddział Prewencji Policji w Warszawie stanowi odwód Komendanta Głównego Policji przeznaczony do działań na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i jest jednostką Policji którą kieruje Dowódca Oddziału, podlegający Komendantowi Stołecznemu Policji. Realizuje zadania i przedsięwięcia na rzecz ochrony porządku publicznego na terenie miasta Warszawy i jej okolic związane międzynnymi z:

  • wykonywaniem zadań związanych z prowadzeniem operacji policyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • prowadzeniem pościgu za niebezpiecznym przestępcą,
  • ochroną porządku publicznego w czasie konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych, a także katastrofy lub klęski żywiołowej,
  • ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas legalnego zgromadzenia, oraz w trakcie imprezy sportowej lub rozrywkowej,
  • przywracaniem porządku publicznego w przypadku zbiorowego naruszenia prawa.

Ponadto policjanci Oddziału pełnią również służbę patrolową przede wszystkim w Warszawie i jej okolicach w dyspozycji kierowników terenowych jednostek organizacyjnych Policji.

W strukturach oddziału jest kompania reprezentacyjna, która uczestniczy w uroczystościach państwowych, resortowych i religijnych w kraju jak również poza granicami Reczypospolitej Polskiej, godnie reprezentując wizerunek polskiej Policji.

Powrót na górę strony