OPP Warszawa - broń

Oddział Prewencji Policji w Warszawie nieustannie szkoli się na wypadek wydarzeń nadzwyczajnych. Zaliczamy do nich m.in. poszukiwania osób niebezpiecznych. Mogą się one zakończyć użyciem środków przymusu bezpośredniego, a nawet broni palnej. Jest ona używana m.in. gdy zachodzi konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność policjanta.

Powrót na górę strony