Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie wielkanocne w Oddziale Prewencji Policji

W dniu 12 kwietnia 2019 roku z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych odbyło się spotkanie zorganizowane przez kadrę kierowniczą Oddziału Prewencji Policji.

W spotkaniu udział wzięli: Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Dowódca Oddziału Prewencji wraz z Zastępcami, Pomocnicy Dowódcy, Dowódcy pododdziałów oraz Kierownicy zespołów.

Spotkanie rozpoczął Dowódca Oddziału Prewencji insp. Daniel Kubiak, który przywitał wszystkich uczestników spotkania, następnie podsumował ostatnie działania policjantów naszej jednostki i przedstawił nowe wyzwania z jakimi będą oni musieli się zmierzyć w najbliższym okresie. Na zakończenie, w imieniu Kierownictwa jednostki oraz własnym życzył wszystkim przybyłym zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

Następnie głos zabrał Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, który podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę oraz złożył wszystkim wielkanocne życzenia.

Podczas spotkania miało również miejsce oficjalne pożegnanie Dowódcy 1 kompanii Oddziału Prewencji Policji, nadkom. Romana Maciejewskiego, który w najbliższym czasie opuści szeregi Oddziału i rozpocznie służbę w innej jednostce.

Na zakończenie, wszyscy zebrani symbolicznie podzielili się jajkiem, składając sobie nawzajem świąteczne życzenia.

Powrót na górę strony