Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zatrzymany nieletni

Jednym z zadań policjantów Oddziału Prewencji Policji w Warszawie jest ujawnianie nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością oraz zapobieganie niezgodnym z prawem zachowaniom nastolatków. Stąd, w przypadku, gdy policjant ma jakiekolwiek podejrzenia, dokonuje legitymowania młodego człowieka w celu sprawdzenia czy nie dopuścił się on popełnienia czynu karalnego, wagarowania, naruszenia zasad współżycia społecznego, używania alkoholu lub środków odurzających, palenia papierosów.

W trakcie służby policjanci zauważyli grupę młodych osób spożywających alkohol. W związku z tym, iż wymienione zachowanie jest przejawem demoralizacji ww osoby zostały wylegitymowane. W trakcie czynności okazało się, iż Dominika S. zmieniła datę urodzenia na legitymacji szkolne, aby móc zakupić alkohol. O zaistniałej sytuacji powiadomiono rodziców oraz zostali wezwani do osobistego stawienia się i odebrania nieletniej.

Powrót na górę strony