Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z Komendantem Stołecznym Policji

W dniu 30 sierpnia 2023 roku, w Sali Odpraw Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, miało miejsce uroczyste spotkanie funkcjonariuszy 1 Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Warszawie z Komendantem Stołecznym Policji, Panem nadinspektorem Pawłem Dzierżakiem, oraz jego zastępcą Panem inspektorem Tomaszem Znajdkiem. W wydarzeniu uczestniczył także Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Warszawie Pan inspektor Piotr Wałowski i jego zastępcy: Pan podinspektor Rafał Jankowski oraz Pan młodszy inspektor Tomasz Majewski.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji przez podinspektora Radosława Gosa, informującego o gotowości do rozpoczęcia wydarzenia. Następnie Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Warszawie Pan inspektor Piotr Wałowski, przywitał wszystkich obecnych i oddał głos Komendantowi Stołecznemu Policji Panu nadinspektorowi Pawłowi Dzierżakowi. Komendant wyraził uznanie dla policjantów za wzorową postawę oraz ponadprzeciętne zaangażowanie w służbie, podkreślając ich profesjonalizm zawodowy podczas udziału w uroczystościach o charakterze ceremonialnym, związanych z obchodami Święta Policji, które odbyły się w lipcu 2023 roku z okazji 104 rocznicy powołania Policji Państwowej. Na zakończenie wszyscy obecni policjanci zostali uhonorowani nagrodami wręczonymi przez Pana Komendanta.

Spotkanie zakończył podinspektor Radosław Gos, składając Panu Komendantowi Stołecznemu Policji meldunek o zakończeniu uroczystości.

Kompania Reprezentacyjna Polskiej Policji to funkcjonariusze, którzy na co dzień służą w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie, a także wspólnie
z Orkiestrą Reprezentacyjną Polskiej Policji uczestniczą w wielu uroczystościach rangi państwowej, reprezentując całą formację.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Powrót na górę strony