Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia na stadionie "Polonii"

W dniach 06.09.2022 r. i 08.09.2022 r. na terenie stadionu „Polonii” Warszawa przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie zostały przeprowadzone ćwiczenia aplikacyjne, których celem było doskonalenie umiejętności w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w czasie trwania imprezy masowej. W ćwiczeniach wzięli udział policjanci ze stołecznego Oddziału Prewencji Policji oraz Nieetatowych Oddziałów Prewencji Policji Komendy Stołecznej Policji.

Treścią ćwiczeń była symulacja działań rzeczywistych współdziałania pododdziałów zwartych Policji w przypadku wystąpienia zbiorowego zakłócenia ładu i porządku publicznego zarówno na terenie stadionu Polonii Warszawa, jak również w obszarze przyległym do obiektu. Do prawidłowego przebiegu działań wykorzystano pojazdy specjalne Policji w postaci armatki wodnej, pojazdu
z system nagłaśniającym – LRAD oraz samochód zabezpieczenia medycznego.

Ćwiczenia aplikacyjne poprzedzała odprawa przeprowadzona na stadionie Polonii Warszawa podczas której przedstawiono i omówiono warianty wraz z taktyką działań. Scenariusz postawionych zadań był obszerny i zakładał jak najszybsze przywrócenie bezpieczeństwa na terenie wystąpienia zdarzeń kryzysowych zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu osób biorących udział w danym wydarzeniu sportowo-rozrywkowym.

Nadzór nad prawidłową realizacją ćwiczeń aplikacyjnych prowadził
podinsp. Rafał Jankowski.

Powrót na górę strony