Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia aplikacyjne

W dniach 15.10.2021 r. i 21.10.2021 r. na terenie stadionu klubu sportowego „Legia Warszawa” przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie zostały przeprowadzone ćwiczenia aplikacyjne. W ćwiczeniach wzięli udział policjanci ze stołecznego Oddziału Prewencji Policji oraz Nieetatowego Oddziału Prewencji Policji Komendy Stołecznej Policji.

Celem ćwiczeń było praktyczne doskonalenie umiejętności działań pododdziałów zwartych Policji w przypadku wystąpienia zbiorowego zakłócenia porządku prawnego na terenie obiektu sportowego i w bezpośrednio do niego przyległym rejonie. Ćwiczenia poprzedzone były odprawą z dowódcami pododdziałów, podczas której omówiono warianty działań, taktykę i zasady współdziałania pododdziałów zwartych Policji podczas przywracania naruszonego porządku prawnego. W trakcie realizacji ćwiczeń wykorzystano pojazdy specjalne Policji w postaci miotacza wody, pojazd z system nagłaśniającym – LRAD oraz samochód zabezpieczenia medycznego.


 

 

Film 168-108846.mp4

Pobierz plik 168-108846.mp4 (format mp4 - rozmiar 42.89 MB)

Powrót na górę strony