Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podziękowanie od Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego

Do Oddziału Prewencji Policji w Warszawie przyszło podziękowanie od Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz GIELERAK dla policjantów Zespołu Medycznego Oddziału Prewencji Policji, którzy uczestniczyli w konferencji naukowo-szkoleniowej Defence24 Day.

Wojskowy Instytut Medyczny był jednym ze współorganizatorów konferencji branży obronnej i sektora bezpieczeństwa Defence24 Day, która odbyła się w Warszawie w dniach 29-30.09.2021. Drugi dzień konferencji był poświęcony siłom specjalnym i medycynie pola walki. Instruktorzy Oddziału Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej (OMPWiSM) przygotowali pokaz specjalny i warsztaty z przedłużonej opieki nad pacjentem (Prolonged Field Care).

Pokaz specjalny został przygotowany wraz z Centralnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji „BOA”, zespołem zabezpieczenia medycznego Oddziału Prewencji Policji w Piasecznie, funkcjonariuszami Komisariatu Policji Rzecznej w Warszawie, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Młodzieżową Drużyną Ratowniczą.

Konferencja i jej tegoroczne tematy były dobrą okazją do pokazania możliwości symulacji medycznej, potrzeby współpracy między jednostkami oraz miejscem wymiany doświadczeń.

Obecność funkcjonariuszy Zespołu Medycznego Oddziału Prewencji Policji uatrakcyjniła i podniosła rangę wydarzenia.

Powrót na górę strony