Levan Gvarjaladze

Data publikacji 20.04.2022

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Targówek poszukują obywatela Gruzji - Levan Gvarjaladze s. Anthon. Mężczyzna jest ścigany dwoma listami gończymi wydanymi przez Sądy Rejonowe dla Warszawy Śródmieścia i Mokotowa. Apelujemy do wszystkich osób, które znają miejsce pobytu poszukiwanego mężczyzny o kontakt pod numerem telefonu 47 723-87-50. Informacje można też przekazywać pisząc na adres e-mail: kp-targowek.poszukiwani@ksp.policja.gov.pl.

Poszukiwany to obywatel Gruzji - LEVAN GVARJALADZE s. Anthon, ur. 08.02.1992 r.

Ostatni znany adres zamieszkania mężczyzny — ul. Europejska 14E w Warszawie.

Mężczyzna ścigany jest dwoma listami gończymi wydanymi przez Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście w celu odbycia kary 119 dni pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 278§1 kk. oraz Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w celu odbycia kary 8 dni pozbawienia wolności za wykroczenie z art. 94§1 kw.

Poszukiwania za w/w trwają od 7 maja 2019 roku - nr rej. KP-KR-I-2997/19.

Policjanci apelują do wszystkich osób, które znają miejsce pobytu ściganego mężczyzny o kontakt pod numerem telefonu 47 723-87-50 lub z najbliższą jednostką Policji.

Informacje można także przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres e-mail: kp-targowek.poszukiwani@ksp.policja.gov.pl.

Policjanci jednocześnie zapewniają o utrzymaniu tajemnicy, co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

kom. Paulina Onyszko

Powrót na górę strony