Michał Majak

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Targówek poszukują Michała Majak s. Wojciecha. Mężczyzna ścigany jest listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w celu odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności. Policjanci apelują do wszystkich osób, które znają miejsce pobytu ściganego mężczyzny o kontakt pod numerem telefonu 47 723-85-51. Informacje można też przekazywać pisząc na adres e-mail: kp-targowek.poszukiwani@ksp.policja.gov.pl.

Ścigany mężczyzna to MICHAŁ MAJAK s. Wojciecha, urodzony 18 stycznia 1990 r.

Mężczyzna poszukiwany jest listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w celu odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 270§1 KK.

Policjanci apelują do wszystkich osób, które znają miejsce pobytu ściganego mężczyzny o kontakt pod numerem telefonu 47 723-85-51 lub z najbliższą jednostką Policji.

Informacje można także przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres e-mail: kp-targowek.poszukiwani@ksp.policja.gov.pl.

Policjanci jednocześnie zapewniają o utrzymaniu tajemnicy, co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

kom. Paulina Onyszko

Powrót na górę strony