Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

Zachowania mobbingowe i dyskryminacyjne w Policji – jak reagować?

Data publikacji 09.06.2022

Wczoraj w auli Wydziału Doskonalenia Zawodowego zebrali się kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji, aby poszerzyć wiedzę na temat „Funkcjonowania procedur w sprawie zgłoszenia wystąpienia sytuacji konfliktowej, zachowania mobbingowego, dyskryminacji lub innego zachowania niepożądanego”. Szkolenie zostało zorganizowane w odpowiedzi na potrzebę doskonalenia zawodowego zawartego w Decyzji nr 321 Komendanta Stołecznego Policji z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury prowadzenia działań profilaktycznych oraz postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowej, zachowań mobbingowych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanych.

Mł. asp. Małgorzata Sokołowska z Wydziału Psychologów KSP omówiła zagadnienia dotyczące mobbingu i dyskryminacji, jakie mogą pojawiać się w miejscu służby i pracy, m.in. o zachowaniach mobbingowych, poziomach intencjalności sprawcy, czy rodzajach mobbingu i jego przyczynach. Kolejne zagadnienie dotyczyło dyskryminacji i jej rodzajów, stereotypów i uprzedzeń, a także różnic pomiędzy mobbingiem i dyskryminacją.

Pełnomocnik Komendanta Stołecznego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka przedstawiła uczestnikom szkolenia funkcjonowanie procedur w sprawie zgłoszenia wystąpienia sytuacji konfliktowej, zachowania mobbingowego, dyskryminacji, a także innych zachowań niepożądanych.

Zagadnienia problemowe dotyczące dobrych praktyk oraz praktycznych aspektów komunikacji omówił Naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego insp. Sławomir Cisowski.

Szkolenie miało na celu uwrażliwić kierowników jednostek i komórek organizacyjnych KSP na zjawisko mobbingu i dyskryminacji oraz przeciwdziałania patologicznym normom współżycia społecznego, a także podniesienie wiedzy w zakresie funkcjonowania wewnętrznych procedur prowadzenia działań profilaktycznych oraz postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowej, zachowań mobbingowych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanych postępowań w ramach komisji rozpatrującej zgłoszenie.

 

Tekst: Edyta Adamus

 

  • Zachowania mobbingowe i dyskryminacyjne w Policji – jak reagować?
    Zachowania mobbingowe i dyskryminacyjne w Policji – jak reagować?
  • Zachowania mobbingowe i dyskryminacyjne w Policji – jak reagować?
    Zachowania mobbingowe i dyskryminacyjne w Policji – jak reagować?
  • Zachowania mobbingowe i dyskryminacyjne w Policji – jak reagować?
    Zachowania mobbingowe i dyskryminacyjne w Policji – jak reagować?
Powrót na górę strony