Wydział Ochrony Placówek Dyplomatycznych

Sekcja II WOPD KSP

Kierownik: nadkom. Piotr Ciborowski

 

Do głównych zadań Sekcji II WOPD KSP należy:

1. ochrona i dozorowanie wyznaczonego obiektu policyjnego, zgodnie z odrębnymi uzgodnieniami.

2. przygotowanie, planowanie i dyslokowanie, a także koordynowanie oraz nadzór nad prawidłowym dozorowaniem wyznaczonego obiektu policyjnego przez funkcjonariuszy Sekcji II, a także prawidłowym funkcjonowaniem służby dyżurnej w obiekcie;

3. zapewnienie całodobowej służby policjantów wykonujących funkcję Dyżurnego Obiektu;

4. nadzorowanie i udział, zgodnie z właściwością rzeczową, w przygotowaniach do szczególnej ochrony obiektów kategorii II Komendy, uznanych za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa państwa;

5. nadzorowanie w obiekcie ochranianym przez Sekcję II ruchu osobowego, materiałowego i samochodowego;

Powrót na górę strony