Wydział Ochrony Placówek Dyplomatycznych

Sekcja Ochronna WOPD KSP

Kierownik: nadkom. Artur Wojciechowski

Ekspert: kom. Agnieszka Dydiok

 


Do głównych zadań Sekcji Ochronnej należy:

  1. ochrona i dozorowanie obiektów Komendy, określonych w decyzji Komendanta Stołecznego Policji;
  2. przygotowanie, planowanie i dyslokowanie, a także koordynowanie oraz nadzór nad prawidłowym dozorowaniem obiektów policyjnych przez pracowników Policji, a także prawidłowym funkcjonowaniem służby ochronnej;
  3. nadzorowanie i udział, zgodnie z właściwością rzeczową, w przygotowaniach do szczególnej ochrony obiektów kategorii II Komendy, uznanych za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa państwa;
  4. zapewnienie właściwego funkcjonowania punktu obsługi interesanta w Komendzie;
  5. nadzorowanie i opiniowanie planów ochrony obiektów Komendy, zgodnie z decyzją Komendanta Stołecznego Policji;
  6. nadzorowanie w obiektach ochranianych przez Sekcję Ochronną ruchu osobowego, materiałowego i samochodowego;
  7. obsługiwanie systemu kontroli dostępu (SKD);
  8. wydawanie, nadawanie uprawnień, bieżące monitorowanie oraz dezaktywacja kart magnetycznych, upoważniających do wejścia na teren obiektów policyjnych.
Powrót na górę strony