Wydział Ochrony Placówek Dyplomatycznych

Sekcja I WOPD KSP

Kierownik: podinsp. Łukasz Szwejkowski
Eksperci: nadkom. Zenon Chomik,

                  kom. Michał Godlewski

 

Do głównych zadań Sekcji I WOPD KSP należy:

 1. sprawna i skuteczna ochrona wyznaczonych siedzib misji dyplomatycznych, ich personelu, ochrona wyznaczonych obiektów policyjnych oraz prewencyjnego zabezpieczania ładu i porządku w ich rejonach, m.in. przez:
  • pełnienie całodobowej służby na posterunkach i w patrolach pieszych, z jednoczesnym zachowaniem obowiązku zapewnienia ciągłości służby poprzez stałą obecność policjantów
   przy/w ochranianych obiektach;
  • zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom w rejonie pełnienia służby;
  • zapobieganie zamachom wymierzonym w ochraniane obiekty, członków ich personelu oraz innych osób w nich przebywających;
  • podejmowanie czynności mających na celu ochronę życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;
  • zapobieganie powstaniu zagrożenia terrorystycznego w rejonie ochranianych obiektów poprzez wzmożony dozór rejonu służbowej odpowiedzialności;
  • niedopuszczanie powstawania zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa
   w obrębie ochranianych obiektów poprzez przeciwdziałanie aktom niszczenia mienia oraz wybrykom chuligańskim;
  • realizację zadań ochronnych w obiektach policyjnych, zgodnie z odrębnymi uzgodnieniami.

 

Powrót na górę strony