Wydział Ochrony Placówek Dyplomatycznych

Sekcja Organizacji Służby WOPD KSP

Kierownik: podinsp. Wojciech Sech
Ekspert: nadkom. Arkadiusz Kotas

 

Do głównych zadań Sekcji Organizacji Służby WOPD KSP należy:

 1. przygotowanie, planowanie, a także koordynowanie dyslokowania służb w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania służby patrolowej,
 2. zapewnienie całodobowej służby dyżurnej Wydziału;
 3. obsługa kancelaryjna i prowadzenie dokumentacji ewidencyjno-rozliczeniowej mandatów;
 4. prowadzenie gospodarki transportowej, uzbrojenia, techniki policyjnej, informatyki, łączności, kwaterunkowo-biurowej, ppoż oraz żywnościowej,
 5. prowadzenie polityki kadrowej.
 6. określanie taktyki i zasad organizacji pełnienia służby patrolowej oraz dokonywanie oceny efektywności tej służby;
 7. opracowywanie projektów decyzji i dokumentacji stanowiącej podstawę funkcjonowania wydziału w zakresie służby patrolowej - a także szeroko rozumianej gospodarki materiałowo-technicznej w wydziale i koordynowanie sposobu realizacji ich postanowień przez policjantów wydziału;
 8. utrzymywanie z upoważnienia naczelnika Wydziału kontaktów z przedstawicielami ochranianych misji dyplomatycznych, w zakresie wymiany poglądów i spostrzeżeń dotyczących wypracowania wspólnych stanowisk mających na celu poprawę współpracy
  i bezpieczeństwa ochranianych misji dyplomatycznych i personelu w nich przebywającego;
 9. koordynacja działań patrolowych z kierownikami jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze garnizonu stołecznego, na terenie których usytuowane są ochraniane obiekty;
Powrót na górę strony