Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum


Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 47 723-77-88, +48 47 723-28-47
fax.: +48 47 723-87-97

e-mail: naczelnik.ochrona-informacji@ksp.policja.gov.pl

p.o. Naczelnika: nadkom. Olga Hofman
Zastępca naczelnika:

Powrót na górę strony