Stołeczne Stanowisko Kierowania


00-150 Warszawa

ul. Nowolipie 2

Sekretariat
tel.: 47 723-66-59
faks.: 47 723-69-40

kierunkowy: sieć MSWiA - 72

e-mail: naczelnik.stanowisko-kierowania@ksp.policja.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału:
mł.insp. Jan Kędzierski

Zastępca Naczelnika:
podinsp. Paweł Demczuk

Zastępca Naczelnika:
nadkom. Grzegorz Proczka

Zastępca Naczelnika:
kom. Jakub Mierzejewski

Powrót na górę strony