Stołeczne Stanowisko Kierowania


00-150 Warszawa

ul. Nowolipie 2

Sekretariat
tel.: 47 723-66-59
faks.: 47 723-69-40

kierunkowy: sieć MSWiA - 72

e-mail: naczelnik.stanowisko-kierowania@ksp.policja.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału:

kom. Jakub Mierzejewski

Zastępca Naczelnika:

p.o. podinsp. Rafał Jabłoński


Zastępca Naczelnika

nadkom. Grzegorz Proczka

Zastępca Naczelnika:

nadkom. Marcin Grzegorczyk

Powrót na górę strony