Norweski Mechanizm Finansowy

Szanowni Państwo!

Data publikacji 12.01.2022

Oddajemy do Państwa dyspozycji efekt naszej pracy, służący aktualizacji wiedzy i kompetencji niezbędnych w procesie weryfikacji tożsamości osób oraz kontroli autentyczności dokumentów zabezpieczonych przed fałszerstwem, zgodnie z wymogami obowiązującej Ustawy o dokumentach publicznych.

Materiały stanowią zbiór praktycznych porad w zakresie identyfikacji osób na podstawie wizerunku i danych zawartych w dokumencie, wskazują problemy i zagrożenia oraz zawierają informacje dotyczące wzorów polskich dokumentów tożsamości, podróży i innych, zastosowanych w nich zabezpieczeń przed fałszerstwem oraz wskazówki służące do skutecznej weryfikacji ich autentyczności.

Zapisy art. 42 Ustawy o dokumentach publicznych określają, że doskonalenie zawodowe w tym zakresie jest niezbędnym warunkiem skutecznego realizowania kontroli, w sytuacji gdy osoba legitymuje się dokumentem. Ponadto wskazują także na konieczność posiadania umiejętności kontroli zabezpieczeń przyrządami powiększającymi oraz  emitującymi promieniowanie ultrafioletowe.

Poradnik „OSOBA – DOKUMENT” i tablice informacyjne „ZASADY WERYFIKACJI DOKUMENTÓW ZABEZPIECZONYCH PRZED FAŁSZERSTWEM” oraz „DOWÓD OSOBISTY WZÓR 2021 ZASADY WERYFIKACJI AUTENTYCZNOŚCI”, a także publikacja naukowa „DOKUMENTY W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA ...” powstały w ramach projektu "Dokumenty - Bezpieczeństwo i Kontrola, w tym kontrola taktyczna", którego liderem jest Komenda Stołeczna Policji, a partnerami merytorycznymi Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. oraz norweskie Nasjonalt ID-senter, zaś podmiotami współpracującymi w realizacji zadań przedsięwzięcia Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie im. Heleny Chodkowskiej, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych.

Autorzy

Wydział Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji
http://szkolenia.policja.waw.pl

Materiały projektu dostępne do pobrania*:

- poradnik (broszura):
OSOBA – DOKUMENT
KONTROLA I BEZPIECZEŃSTWO
WERYFIKACJA ZABEZPIECZEŃ DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI, PODRÓŻY I INNYCH
PORADNIK PRAKTYCZNY

- tablica informacyjna:
ZASADY WERYFIKACJI DOKUMENTÓW ZABEZPIECZONYCH PRZED FAŁSZERSTWEM

- tablica informacyjna:
DOWÓD OSOBISTY WZÓR 2021 ZASADY WERYFIKACJI AUTENTYCZNOŚCI

- publikacja naukowa (w wersji polskiej i angielskiej):

DOKUMENTY W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA - BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA, W TYM KONTROLA TAKTYCZNA

wydawnictwo: UTH (Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie in. H. Chodkowskiej)
 

* materiały dostępne są także w wersji drukowanej, po uprzednim kontakcie z Wydziałem Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji.

 

Projekt "Dokumenty - Bezpieczeństwo i Kontrola, w tym kontrola taktyczna"  finansowany z Programu „Sprawy Wewnętrzne”, realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014 – 2021.
Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Powrót na górę strony