"Horyzont 2020"

Spotkanie warsztatowe partnerów Projektu „EXERTER”

W dniach 24-26.10.2022r. w Belfaście, odbyło się spotkanie partnerów projektu „EXERTER”, realizowanego w ramach programu Horyzont 2020, którego tematem przewodnim były „Wpływy na bezpieczeństwo cywilne UE pochodzące z obszarów objętych konfliktem”.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Police Service Of Northern Ireland (Służba Policji Irlandii Północnej), przy wsparciu FOI (Szwedzka Agencja Badań Obronnych), w którym udział wzięli przedstawiciele różnych organizacji z krajów partnerujących przy realizacji projektu, m.in.: Hiszpanii, Chorwacji, Węgier, Bułgarii, Szwecji, Niemiec, Polski (którą reprezentowali przedstawiciele Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji oraz Zespołu Funduszy Pomocowych Komendy Stołecznej w Warszawie) oraz innych.

Celem zorganizowanego spotkania było przeprowadzenie warsztatów polegających na dyskusji, opracowaniu scenariuszy oraz omówieniu zagadnień związanych z możliwościami wypracowania wspólnych rozwiązań dotyczących przeciwdziałania terroryzmowi, głównie w aspekcie zagrożeń spowodowanych przy użyciu substancji wybuchowych.

Podczas trzech dni, w trakcie których trwały warsztaty dla interesariuszy zaprezentowano materiały dotyczące skutków wykorzystania rożnego rodzaju ładunków oraz broni, przeprowadzono dyskusje na temat możliwych potencjalnych zagrożeń oraz sposobów zapobiegania kolejnym wydarzeniom.

Projekt ma na celu stworzenie ogólnoeuropejskiej sieci ekspertów z zakresu wiedzy o materiałach wybuchowych, którzy w ramach współpracy międzynarodowej opracują scenariusze możliwych działań w 4 kategoriach: zapobiegania, wykrywania, łagodzenia i reagowania na sytuacje z wykorzystaniem substancji i ładunków eksplozywnych.

Końcowe spotkanie partnerów konsorcjum zaplanowane jest na kwiecień 2023 roku.

 

Opracowała: Agata Hojnacka

ZFP KSP

  • Spotkanie warsztatowe partnerów Projektu „EXERTER”
    Spotkanie warsztatowe partnerów Projektu „EXERTER”
  • Spotkanie warsztatowe partnerów Projektu „EXERTER”
    Spotkanie warsztatowe partnerów Projektu „EXERTER”
  • Spotkanie warsztatowe partnerów Projektu „EXERTER”
    Spotkanie warsztatowe partnerów Projektu „EXERTER”
Powrót na górę strony