"Horyzont 2020"

HoloZcan. Kontynuacja działań w projekcie – pobieranie próbek

Data publikacji 18.10.2022

W dniach 13 – 14 października 2022r. odbyło się robocze spotkanie partnerów projektu pn.: „Mikroskopia holograficzna wspomagana uczeniem głębokim dla wykrywania zagrożeń biologicznych w terenie – HoloZcan”, realizowanego w ramach programu Horyzont 2020. Jego celem była kontynuacja działań projektowych rozpoczętych podczas spotkania tzw. General Assembly Meeting, które miało miejsce w czerwcu 2022 roku w Polsce

Działania projektowe dotyczyły pobrania  próbek z powietrza z trzech różnych lokalizacji do badań porównawczych tzw. air sampling, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji oraz instytucji naukowo–badawczych – Uniwersytetu Łódzkiego i Data Sense Labs (Węgry).
Zebrane próbki zostaną następnie zbadane przez Instytut Pasteura (Francja) oraz badawczy instytut węgierski i porównane z próbkami pobranymi w czerwcu 2022 r.
Jednocześnie spotkanie stanowiło kontynuację zainicjowanego wspólnego dialogu między partnerami zaangażowanymi w ćwiczenia i pobieranie próbek, w celu zrozumienia i ustalenia interakcji między nimi i tym samym pomyślnego planowania i identyfikacji możliwości konsorcjum.
Ponadto, partnerzy omówili dotychczas ukończone zadania oraz zaplanowane na kwiecień 2023 roku działania, w ramach których zrealizowane będą prezentacje i pierwszy etap szkolenia trenerów pn.: „Zagrożenia CBRNe i biodetekcja – wprowadzenie”.

 

(https://ksp.policja.gov.pl/pl/stoleczna-policja/ksp-w-unii-europejskiej/horyzont-2020/59698,Projekt-pn-Mikroskopia-holograficzna-wspomagana-uczeniem-glebokim-dla-wykrywania.html). 

HoloZcan. Continuation of air sampling project activities.
On October 13-14, 2022, according to the project title "Deep Learning Powered Holographic Microscopy for Biothreat Detection on Field - HoloZcan", financed by Horizon 2020 program, a working meeting of the project partners was held. The purpose of the meeting was to continue the project activities started during The General Assembly Meeting, which took place in June 2022 in Poland (https://ksp.policja.gov.pl/pl/stoleczna-policja/ksp-w-unii-europejskiej/horyzont-2020/59698,Projekt-pn-Mikroskopia-holograficzna-wspomagana-uczeniem-glebokim-dla-wykrywania.html).  
Project activities were focused on the air sampling, with the special equipment used by officers of the Police Counter-terrorism Unit in Warsaw. The meeting was attended by representatives of the Warsaw Metropolitan Police HQs and scientific and research institutions - University of Łódź and Data Sense Labs (Hungary).
The collected samples will then be examined by the Pasteur Institute (France) and the Hungarian research institute and compared with the samples taken in June 2022.
The meeting was also the continuation of the common dialogue initiated between the partners involved in future demonstration plan and sampling to understand and establish the interactions between them for successfull planning and to identify consortium capabilities.
In addition, the partners discussed the tasks carried out so far and activities planned for April 2023, during which the demonstration and the first stage of training of trainers will be carried out: "Introduction to CBRN threats and Bio-detection for Trainers”.

 

 

Opracowała:
Maja Skoczyńska
Zespół Funduszy Pomocowych
Komendy Stołecznej Policji

Powrót na górę strony