"Horyzont 2020"

Zastosowanie mikroskopii holograficznej do identyfikacji zagrożeń biologicznych w terenie (projekt HoloZcan)

Data publikacji 29.09.2021

HoloZcan to nowy projekt finansowany w ramach progamu Horyzont 2020, w który zaangażowana jest Komenda Stołeczna Policji. Projekt ma na celu opracowanie nowatorskiego narzędzia dla podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem (policja, pracownicy pomocy humanitarnej, menedżerowie ds. zarządzania kryzysowego i klęskami żywiołowymi, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne oraz infrastrukturę krytyczną) w dziedzinie autonomicznego wykrywania i zdolności reagowania na zagrożenia.

 

 

 

Projekt zwiększy możliwości wykrywania czynników chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN) poprzez opracowanie zautomatyzowanego i przenośnego systemu wykrywania umożliwiającego automatyczną klasyfikacje patogenów i cząstek.

HoloZcan ma na celu opracowanie nowatorskiej mikroskopowej, holograficznej technologii szybkiego i ekonomicznego obrazowania do badania przesiewowego potencjalnych zagrożeń biologicznych, a także nieznanych, potencjalnie niebezpiecznych substancji, w połączeniu z metodami sztucznej inteligencji.

Komenda Stołeczna Policji będzie zaangażowana w następujące działania: rozwój systemu klasyfikacji zagrożeń biologicznych, zintegrowanie urządzenia z obecnym systemem zagrożeń CBRN, kalibrację i walidację oprzyrządowania, a także wykorzystanie sprzętu podczas testów terenowych oraz przeprowadzenie szkoleń w tym zakresie.

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie www.HoloZcan.com oraz na profilach Twitter i LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/holozcan/mycompany/

https://twitter.com/holozcan

 

Wersja anglojęzyczna:

HoloZcan: Deep Learning Powered Holographic Microscopy for Biothreat Detection on Field

HoloZcan is a new project funded with Horizon 2020 EU Research and Innovation Program, in which Warsaw Metropolitan Police is involved. HoloZcan is an European project that aims to bring a new tool for security actors (police, relief workers, disaster managers, crisis managers, stakeholders responsible for public safety, critical infrastructure and service providers), notably in the fields of autonomous detection and response capabilities.

The project will increase bio-aerosol sensing and measurement capability of chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) practitioners by developing a high resolution, large throughput, automatic and highly portable detection system for making automatic classification of pathogens and particles.

HoloZcan develops a novel holographic microscopy and imaging technology for rapid and cost-efficient screening of potential biological threats and unknown, potentially dangerous substances, combined with methods of artificial intelligence and machine learning.

Warsaw Metropolitan Police will be involved in the following activities: development of a biological hazard classification system, integration of the device with the current CBRN hazard system, instrument calibration and validation, as well as field testing, use and training. 

For more information, please see the Project website www.HoloZcan.com and follow it on Twitter and LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/holozcan/mycompany/

https://twitter.com/holozcan

  • Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101021723 - HoloZcan.
  • This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, under grant agreement No 101021723
Powrót na górę strony