Termomodernizacja

„Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej Komendy Stołecznej Policji” - zakończenie projektu

Komenda Stołeczna Policji zakończyła działania projektu pt.: „Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej Komendy Stołecznej Policji” realizowanego dzięki wsparciu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakończyły się prace związane z trzecim, ostatnim zadaniem związanym z termomodernizacją wybranych budynków Komendy Stołecznej Policji przy ul. Karolkowej 46 w ramach projektu Komendanta Stołecznego Policji pt. „Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej Komendy Stołecznej Policji” współfinansowanego z POIiŚ 2014-2020.

Prace objęły:

  • wymianę stolarki okiennej,
  • izolację ścian fundamentów,
  • naprawę elewacji i ocieplenie,
  • montaż systemu wentylacji,
  • wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej w budynku biurowym,
  • remont i docieplenie stropodachu,
  • wymianę drzwi i bram garażowych zewnętrznych,
  • modernizację węzła cieplnego.
Powrót na górę strony