23 Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego

W dniu 30 czerwca 2020 r. Komenda Stołeczna Policji podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych drugi aneks do UoD do projektu pn.: „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T” w ramach POIiŚ 2014-2020.

Aneks dotyczy zwiększenia kwoty o dofinansowanie na zakup środków ochrony osobistej dla funkcjonariuszy w celu przeciwdziałania rozszerzeniu pandemii CIDID 19/ SARS-CoV-2.

Całkowita wartość środków przeznaczonych na zakup środków ochrony wyniosła 900 tys. PLN.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi obecnie 13 225 282,27 PLN

W ramach projektu dostarczone zostały już pojazdy BRD, tj.:

  • 2 specjalistyczne holowniki do holowania pojazdów uszkodzonych w zdarzeniu drogowych;
  • 8 pojazdów o podwyższonych parametrach technicznych z możliwością rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego;
  • 18 szt. wyposażenia do Mobilnego Centrum Nadzoru Ruchu Drogowego w postaci dronów wraz z wyposażeniem i szkoleniem 36 policjantów KSP;
  • 23 Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego.

Pozostały do dostarczenia:

  1.  samochód pomocy drogowej - specjalistyczny holownik do holowania pojazdów uszkodzonych w zdarzeniu drogowych;
  2. Mobilne Centrum Nadzoru Ruchu Drogowego.

Komenda Stołeczna Policji informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można zgłaszać poprzez:

adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

oprac. G. Dolega-Dylewska

Powrót na górę strony