„Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T

16 października 2019 r. Komenda Stołeczna Policji zawarła z Centrum Unijnych Projektów Transportowych Umowę o dofinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

W ramach projektu pn.: „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T” planowany jest zakup specjalistycznych pojazdów BRD, tj.:

1) 23 Ambulansów Pogotowania Ruchu Drogowego,

2) 2 specjalistycznych holowników do holowania pojazdów uszkodzonych w zdarzeniach drogowych,

3) 8 pojazdów o podwyższonych parametrach technicznych z możliwością rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego.

Całkowita wartość projektu wynosi 11 210 756,40 zł

Komenda Stołeczna Policji informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można zgłaszać poprzez:

adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Powrót na górę strony