PO IiŚ 2014-2020

„Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T – etap II"

W dniach 6 – 30 czerwca 2022 r., w ramach projektu pn. „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T – etap II”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowane były dla funkcjonariuszy ruchu drogowego kursy w zakresie doskonalenia jazdy motocyklem w trudnych warunkach (https://ksp.policja.gov.pl/wdz/aktualnosci/112273,Dostosowanie-zasobow-sprzetowych-sluzacych-poprawie-bezpieczenstwa-ruchu-drogowe.html).

Projekt, zaplanowany na lata 2021 – 2023, ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie garnizonu stołecznego, gdzie występuje jedna z lokalizacji przecięcia się dwóch korytarzy rozwijającej się Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T: Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie, Morze Północne – Morze Bałtyckie. TEN-T jest instrumentem służącym zapewnieniu spójności terytorialnej Unii Europejskiej i usprawnieniu swobodnego przepływu osób oraz towarów. Nieodzowne w tym kontekście jest zagwarantowanie bezpieczeństwa użytkownikom dróg sieci TEN-T oraz w ich obrębie.

W ramach projektu, Komenda Stołeczna Policji zakupiła nw. sprzęt o łącznej wartości 1 604 769 €:

•    30 motocykli ciężkich w policyjnej wersji oznakowanej,
•    92 kaski motocyklowe z podhełmowym zestawem mikrofonowo-słuchawkowym,
•    47 apteczek motocyklowych,
•    50 laserowych mierników prędkości,
•    15 ustnikowych alkomatów dowodowych oraz 100 000 ustników,
•    9 dymomierzy, 10 sonometrów, 6 opóźnieniomierzy i 13 przyrządów do kontroli przejrzystości szyb,
•    11 przenośnych urządzeń do laserowego pomiaru punktów w przestrzeni wraz z przeprowadzeniem szkoleń z ich obsługi.

W bieżącym roku planowany jest także zakup kompletów ubioru motocyklisty, analizatorów spalin, oraz przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy ruchu drogowego w ramach doskonalenia umiejętności jazdy radiowozem w trudnych warunkach. Realizacja projektu przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, powoduje szybsze podejmowanie interwencji przez funkcjonariuszy ruchu drogowego oraz sprawniejszą realizację prowadzonych przez nich działań prewencyjnych. Projekt Koordynowany jest przez Zespół Funduszy Pomocowych Komendy Stołecznej Policji.

 

W Komendzie Stołecznej Policji funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można zgłaszać poprzez:
adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl, za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 

st. specjalista ZFP KSP
Maja Skoczyńska

 

Powrót na górę strony