PO IiŚ 2014-2020

KSP otrzymała dodatkowe środki z POIiŚ na zakup specjalistycznego sprzętu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz środków ochrony i przeciwdziałania skutkom COVID-19

W dniu 16 kwietnia br. Komenda Stołeczna Policji podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych aneks do Umowy o Dofinansowanie w ramach projektu „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T”.

Pierwotna wartość projektu wynosiła 11 210 756,40 PLN

W ramach zawartego aneksu całkowita wartość projektu wzrosła do  12 525 282,27 PLN

W ramach dodatkowej  kwoty planowany jest zakup:

- 2 Mobilnych Centrów Nadzoru Ruchu Drogowego

- 16 bezzałogowych statków powietrznych

- 1 specjalistycznego holownika

 

Ponadto w ramach tej kwoty KSP przeznaczy 200 000,00 zł. na zakup środków do ochrony i przeciwdziałania w ramach COVID-19

Komenda Stołeczna Policji informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można zgłaszać poprzez:

adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Powrót na górę strony