Kierownictwo

Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki

inspektor Konrad Chmielewski

Inspektor Konrad Chmielewski urodził się w 1974 r. w Jarocinie. Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również studium oficerskie "Ekspert Kryminalistyki" w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Ekonomicznej ALMAMER w Warszawie oraz Logistykę w Bezpieczeństwie Kraju w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Służbę w Policji rozpoczął w 1999 r. w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji. W 2007 roku został zastępcą naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, a w 2011 naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Remontów w tej jednostce. 1 września 2013 roku objął stanowisko zastępcy dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji. W 2015 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Z dniem 1 marca 2022 r. Komendant Główny Policji powołał inspektora Konrada Chmielewskiego na stanowisko Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji.

W czasie swojej dotychczasowej służby wyróżniony został następującymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi:

 • Srebrnym medalem "Za Długoletnią Służbę"

 • Brązowym medalem "Za Długoletnią Służbę"

 • Złotą odznaką Zasłużony Policjant

 • Srebrną odznaką Zasłużony Policjant

 • Brązową odznaką Zasłużony Policjant

Powrót na górę strony