Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Nie daj szansy złodziejowi” - akcja znakowania rowerów dla warszawiaków

Data publikacji 29.04.2010

Dziś przed południem przed stołecznym Ratuszem odbyło się przekazanie kolejnego, zakupionego z funduszy miejskich, wyposażenia dla stołecznych policjantów. Stołeczni policjanci otrzymali 42 „engravery”, służące do znakowania rowerów, które będą wykorzystywane w akcji „Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj swój rower”. Przekazano również mobilne miasteczko ruchu drogowego, dzięki któremu można przeprowadzić egzamin na kartę rowerową i motorowerową.

W obecności Pani Ewy Gawor, dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz insp. Adama Mularza komendanta stołecznego Policji zaprezentowano użycie „engravera”. Urządzenie to trafi do komend rejonowych i komisariatów w Warszawie.

Każdy właściciel roweru zainteresowany taką formą oznakowania roweru będzie mógł zgłosić się do jednostki Policji, aby skorzystać z „engravera”. Następnie informację o znakowanym rowerze wprowadzi policjant do specjalnie utworzonego elektronicznego systemu znakowania rowerów. W ten sposób w policyjnym systemie gromadzone będą dane o znakowanych rowerach i ich właścicielach. Z czasem w przypadku kontroli rowerzysty wiadomo będzie na podstawie danych z systemu, czy rowerem porusza się prawowity właściciel, czy też nie.

Procedura programu polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu „engraver” oznaczenia składającego się z liter i cyfr oraz rejestracji w bazie danych Policji. Każdy oznakowany rower zostanie opatrzony w widocznym miejscu naklejką samoprzylepną informującą o dokonaniu oznakowania roweru. Mikroudarowa technologia „engravera” pozwala na wykonanie precyzyjnego oznakowania, a ponadto powoduje zmiany w strukturze materiału wykrywane nawet po powierzchownym zatarciu znaków.

Elementy podlegające obowiązkowi oznakowania oraz miejsca wykonania oznaczeń to:
- rama roweru pod kierownica,
- ramię przekładni sprzężone z przekładnią,
- przedni widelec.

W rowerach o znacznej wartości zaleca się rozważenie możliwości oznakowania na prośbę właściciela dodatkowych Elementów, tj.: sztyca siodełka, sztyca kierownicy, obręcze kół.

Dzięki takiemu systemowi każdy oznakowany rower ma inny numer, a ponadto można łatwo ustalić jednostkę, w której został oznakowany. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy oznakowania roweru wypełniony będzie przed znakowaniem roweru w celu wygenerowania przez system niepowtarzalnego kodu. Kształt cyfr musi być taki, aby każda ich przeróbka była wyraźnie widoczna a ich wysokość nie powinna przekraczać 7 mm. Nie dopuszcza się znakowania elementów oznakowanych oraz przerabiania naniesionych wcześniej numerów). Uzupełnienie brakującego oznakowania, np. w przypadku wymiany elementów powinno być wykonane tą samą technologią. Rejestracja w komputerowej bazie danych odbywać się na podstawie: dokumentu tożsamości właściciela (osoba pełnoletnia), dowodu zakupu (paragon lub faktura, umowa kupna sprzedaży).

Projekt realizowany będzie w ramach „Warszawskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”, w całości sfinansowany ze środków budżetowych Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy. Głównym celem programu NIE DAJ SIĘ ZŁOWIĆ „Oznakuj swój rower” jest możliwość identyfikacji właściciela w przypadku odzyskania skradzionego roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży rowerów poprzez nanoszenie cech identyfikacyjnych na rowery.

Podczas dzisiejszej konferencji urząd miasta przekazał Policji również mobilne miasteczko ruchu drogowego, dzięki któremu dzieci i młodzież z Warszawy i powiatów ościennych będzie mogła przystąpić do egzaminu na kartę rowerową i motorowerową. Jest to pierwsze takie mobilne miasteczko, którym dysponować będzie sekcja profilaktyki wydziału ruchu drogowego KSP. Zamontowane zostało na pojeździe specjalistycznym. Wyposażono je w tor przeszkód, sygnalizacje świetlną i znaki drogowe. Jest też telewizor, który umożliwia przedstawienie dzieciom i młodzieży niezbędnych prezentacji potrzebnych do zdania testu pisemnego.

Mobilne miasteczko stawać będzie na terenie szkół, na boiskach, wykorzystywane będzie również podczas pikników rodzinnych (Dzień Matki, Dzień Dziecka). Specjalny rozkładany namiot ze stołem i krzesełkami pozwoli zainteresowanym spokojnie rozwiązać test, a następnie przystąpić do egzaminu praktycznego.

 

ak
 

Powrót na górę strony