Aktualności

Komendant Stołeczny Policji na Konferencji Szefów Policji Stolic Europejskich

Data publikacji 03.11.2022

Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak wziął udział w 42. Konferencji Szefów Policji Stolic Europejskich (CPE), która odbyła się w dniach 26 – 28 października 2022 r. w Kosowie. Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie zwalczania przestępczości oraz umożliwienie dyskusji na temat przyszłej współpracy i strategicznych kwestii na szczeblu stołecznych szefów Policji. Gospodarzem 2-dniowej Konferencji, była Regionalna Dyrekcja Policji w Prisztinie. W bieżącym roku, wiodącymi tematami były: „Wyzwania stojące przed organami ścigania w trakcie i po pandemii COVID-19”, „Wykorzystanie narzędzi IT w popełnianiu przestępstw oraz w ich wykrywaniu” oraz „Zgromadzenia publiczne, wydarzenia sportowe i kulturalne”.

W konferencji uczestniczyli szefowie stołecznych Policji z: Austrii, Albanii, Azerbejdżanu, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Islandii, Irlandii, Kosowa, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Holandii, Macedonii Północnej, Malty, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Watykanu oraz Włoch. Uczestnicy konferencji w ramach sesji plenarnych podjęli dyskusję na temat wyzwań dla bezpieczeństwa w Europie, w której wykorzystano prezentacje i wystąpienia szefów stołecznych Policji wybranych państw.

Finalnym punktem konferencji było przyjęcie deklaracji końcowej. Wśród postanowień w niej zawartych znalazły się m.in.: wyrażenie dezaprobaty dla działań militarnych prowadzonych przez Rosję w Ukrainie oraz wyłączenie z obrad konferencji CPE Rosji i Białorusi na czas trwania konfliktu zbrojnego, wyciągnięcie wniosków z wyzwań stojących przed Policją w czasie pandemii COVID -19 oraz jej wpływu na przestępczość, realizacja projektu mającego na celu formowanie mieszanych sił policyjnych celem lepszego współdziałania i reagowania na ruch turystyczny, zagrożenia z tym związane, a także wskazanie potrzeby budowania potencjału pozwalającego na zapobieganie i sprawne zwalczanie cyberprzestępczości.

Konferencje Szefów Policji Stolic Europejskich odbywają się cyklicznie każdego roku w poszczególnych stolicach państw biorących w nich udział. Obrady dotyczą wspólnych obszarów zainteresowania, problemów, spraw bieżących oraz wymiany doświadczeń, z których mogliby skorzystać wszyscy partnerzy. Komenda Stołeczna Policji dwukrotnie była gospodarzem Konferencji Szefów Policji Stolic Europejskich: w roku 1998 oraz 2013. Gospodarzem przyszłorocznej konferencji będzie Policja Albanii, natomiast w 2024 roku konferencja odbędzie się w Estonii i jej zakresem tematycznym będą konsekwencje wojny w Ukrainie.

 

  • Komendant Stołeczny Policji na Konferencji Szefów Policji Stolic Europejskich
    Komendant Stołeczny Policji na Konferencji Szefów Policji Stolic Europejskich
  • Komendant Stołeczny Policji na Konferencji Szefów Policji Stolic Europejskich
    Komendant Stołeczny Policji na Konferencji Szefów Policji Stolic Europejskich
  • Komendant Stołeczny Policji na Konferencji Szefów Policji Stolic Europejskich
    Komendant Stołeczny Policji na Konferencji Szefów Policji Stolic Europejskich
Powrót na górę strony