Kierownictwo

mł. insp. Robert GŁOWACKI

Komendant Komisariatu Policji Metra Warszawskiego

Młodszy inspektor Robert Głowacki urodził się 1 października 1970 roku w Iławie. Jest absolwentem Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno – Pedagogicznej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył Studia Podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu oraz Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Służbę rozpoczął w 1994 roku w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa Ochota, gdzie początkowo pełnił służbę w komórkach patrolowo-interwencyjnych, natomiast w latach 1996 – 2001 jako Dzielnicowy KP Warszawa Włochy. W latach 2001 – 2007 związany ze Stołecznym Stanowiskiem Kierowania Komendy Stołecznej Policji, pełniąc służbę na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych, w tym Specjalisty Zespołu Organizacji i Dyslokacji Służby, Specjalisty Sztabu Policji, Eksperta Sekcji Sztab Policji oraz Kierownika Sekcji Sztab Policji. W 2007 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Metra Warszawskiego. Od 2012 roku pełni funkcję Komendanta Komisariatu Policji Metra Warszawskiego. Odznaczony Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Jest żonaty, ma jedno dziecko. Wśród wielu pasji zdecydowanie dominuje zainteresowanie historią oraz wędkarstwem.

 

 

 

Powrót na górę strony