Kierownictwo

mł. insp. Robert GŁOWACKI

Komendant Komisariatu Policji Metra Warszawskiego

Młodszy inspektor Robert Głowacki służbę w Policji pełni od 1994 roku. Jest absolwentem Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno – Pedagogicznej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył Studia Podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu oraz Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Przebieg służby na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych:

  • Specjalista Zespołu Organizacji i Dyslokacji Służby SSK KSP
  • Specjalista Sztabu Policji KSP
  • Ekspert Sekcji Sztab Policji KSP
  • Kierownik Sekcji Sztab Policji KSP
  • od 2007 r. Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Metra Warszawskiego
  • od 2012 r. Komendant Komisariatu Policji Metra Warszawskiego

 

W czasie swojej dotychczasowej służby wyróżniony został następującymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi:

  • Złotą Odznaką Zasłużony Policjant,
  • Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant,
  • Brązową Odznaką Zasłużony Policjant 
  • Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

 

 

Powrót na górę strony